La missatgeria es defineix com el lliurament del producte al client final. També anomenada «logística d’última milla», engloba el procés de transport realitzat en els últims quilòmetres per lliurar cert producte, en el temps i lloc determinats, al client o destinatari final.

Cada vegada més prima la compra en línia sobre el desplaçament al punt de venda. Alimentada per diverses raons com la comoditat, la manca de temps o la flexibilitat de preu que trobem a les pàgines webs o ecommerce; la missatgeria d’última milla es torna cada vegada més comú, més demandada i més difícil de gestionar.

Per a tots ja és habitual veure repartidors als carrers, amb diferents uniformes i en moto, bicicleta o furgoneta, i preguntar-nos si som el destinatari d’aquest lliurament. De la mateixa manera estem acostumats a no saber res de les nostres comandes durant tot el procés de lliurament o bé passar per un procés de trucades, emails i llargues esperes fins que tenim el producte a les nostres mans. La manca de visibilitat i comunicació cap al client final només perjudica una logística tradicional que encara no dóna amb la clau per utilitzar la tecnologia darrere d’augmentar la seva eficiència.

En Kauama, gràcies a la nostra completa orientació al client final, organitzem els nostres processos de distribució des del final cap al principi. És a dir, donem la prioritat al client perquè confirmi o modifiqui les seves dades de entreda, fins i tot en temps real, de manera que el servei prestat sigui de primera. Cuidem així de la imatge del producte que lliurem i de la ciutat que ens allotja, optimitzant la distribució d’última milla.

autor